Skip to main content

Porsche Sports Cup bygger på ett nära samarbete mellan PCS Racing och ett antal starka företag.

Porsche Sports Cup är en mycket bra arena för olika former av kundaktiviteter. Vanligtvis disponerar vi hela tävlings anläggning vilket ger utrymme för olika aktiveter som medåkning på bana.

För information kontakta Peter Gustafsson på ordforanden@pcsracing.se  +46 709 178014
eller sponsoransvarig Mathias Risman på mathias@risman.se +46 732 312852

Connect with Porsche Club PCS Racing Sweden